parallels-awingu

Corel (now Alludo) Acquires Awingu to Accelerate Its Secure Remote Workspace Offering. Read more

Inetum-Realdolmen joins forces with Awingu

Ghent, May 10, 2021– Inetum-Realdolmen (www.inetum-realdolmen.world) is pleased to announce its partnership with Awingu today. This collaboration fully fits into their solutions around location independent working through innovative digital technologies. As of today, Awingu’s digital workplace is an integral part of that portfolio.

“Awingu is pleased that based on intensive discussions, Inetum-Realdolmen has decided to include Awingu in the Portfolio of the Workplace branch within Inetum-RealDolmen,” says Awingu CEO Walter Van Uytven. “In time, through Inetum-Realdolmen, we are also looking at the new opportunities in other European markets that this partnership will offer us. Our name recognition is growing by the day and the demand in the market for Awingu as a complexity-free alternative to established solutions is getting louder and louder.” Awingu already had some end customers through Inetum-Realdolmen. With this partnership, we are confident that this will increase in crescendo in line with our exponential growth we managed to achieve over the past few years.”

Johan De Smet, Business Line Manager Workplace at Inetum-Realdolmen: “Customers could already buy Awingu licenses from Realdolmen. Now this is extended with a complete worry-free service through the knowledge and expertise built up in Awingu by both the technical and commercial teams within Inetum-Realdolmen. Today, there is a growing demand for telecommuting solutions that are both secure and simple. The corona crisis has also put a firm strain on IT budgets at many organizations. With Awingu, we offer a budget-friendly solution to these needs. This will give new market segments access to a complete offering around this innovative solution. It complements our portfolio perfectly, and with Awingu we will be able to better serve our customers based on their needs for secure remote working. Above all, we want to excel with our service and offer added value to both larger and smaller customers in various sectors.”

Awingu’s solution provides businesses and organizations of all sizes with a cost-effective and simple workplace solution. Unlike most solutions in the market, Awingu does not require agents or software to be installed on end-user devices. Awingu runs entirely in the browser, where it aggregates all company files and applications, including SaaS and “legacy” Windows or Linux applications into one online workspace with just one login. Users simply log in through their browser from any device, anywhere. Awingu is not only easy to use, but also adds ‘Zero Trust’ level security out-of-the-box.

About Inetum-Realdolmen

Inetum-Realdolmen, part of the international Inetum Group, with about 1,950 specialized professionals in Belgium, and 27,000 colleagues worldwide, guides more than 800 customers through this post-digital transformation era. Their ambition is to be the trusted technology expert and preferred business partner of choice, helping organizations make the most of their Positive Digital Flow. They guide their clients globally and locally, with digital technology and innovation at the core of their value-added services.

About Awingu

Awingu is a unified workspace solution that gives users full access to their company’s IT environment, for example, to business applications, files and data. By using the latest web technology, Awingu can offer those IT services to users in a new way: they can work at any time with any device (laptop, tablet, Windows, Mac,…) that has an HTML5 browser, whether they are in the office, on the road or at home, and can collaborate without problems. IT administrators do not have to install any software or business applications on their device, yet everything is centrally managed and all company data always remains within the secure corporate environment. Awingu has its offices in Ghent (HQ) and New York. More at www.awingu.com.

Media contact: Arnaud Marlière (arnaud@awingu.com)

Inetum-Realdolmen gaat in zee met Awingu

Gent, 10 mei 2021– Inetum-Realdolmen (www.inetum-realdolmen.world) is tevreden vandaag het partnership met Awingu aan te kondigen. Deze samenwerking past volledig in hun oplossingen rond plaatsonafhankelijk werken via innovatieve digitale technologieën. Vanaf vandaag is Awingu’s digitale werkplek een integraal deel van dat portfolio.

“Awingu is verheugd dat Inetum-Realdolmen op basis van intensieve gesprekken besloten heeft om Awingu op te nemen in het Portfolio van de Workplace tak binnen Inetum-RealDolmen”, vertelt Awingu CEO Walter Van Uytven. “Op termijn kijken we via Inetum-Realdolmen ook naar de nieuwe mogelijkheden in andere Europese markten die dit partnership ons zal bieden. Onze naambekendheid groeit met de dag en de vraag in de markt naar Awingu als complexloos alternatief voor gevestigde oplossingen klinkt steeds luider.” Awingu had reeds enkele eindklanten via Inetum-Realdolmen. Met dit partnership zijn we ervan overtuigd dat dit in crescendo zal stijgen in lijn met onze exponentiële groei die we de afgelopen jaren wisten te realiseren.”

Johan De Smet, Business Line Manager Workplace: “Klanten konden al Awingu-licenties kopen bij Realdolmen. Nu wordt dit uitgebreid met een volledige ontzorging door de kennis en kunde die in Awingu werd opgebouwd door zowel de technische als commerciële teams binnen Inetum-Realdolmen. Er is vandaag een groeiende vraag naar telewerkoplossingen die zowel veilig als eenvoudig zijn. De coronacrisis heeft tevens bij vele organisaties een stevige druk gezet op IT-budgetten. Met Awingu bieden we een budgetvriendelijke oplossing voor deze behoeftes.. Hierdoor zullen nieuwe marktsegmenten toegang krijgen tot een compleet aanbod rond deze innovatieve oplossing. Het vult ons portfolio perfect aan en met Awingu zullen we onze klanten beter kunnen bedienen op basis van hun noden wat betreft veilig remote werken. Met onze service willen we vooral excelleren en zowel voor grotere als kleinere klanten in diverse sectoren een meerwaarde bieden.”

Awingu’s oplossing biedt bedrijven en organisaties van elke omvang een kosteneffectieve en eenvoudige werkplekoplossing. In tegenstelling tot de meeste oplossingen in de markt, vereist Awingu geen agents of software die geïnstalleerd moet worden op de toestellen van de eindgebruiker. Awingu draait volledig in de browser, waar het alle bedrijfsbestanden en applicaties, inclusief SaaS en ‘legacy’ Windows of Linux applicaties samenvoegt in één online werkruimte met slechts één login. Gebruikers loggen eenvoudig in via hun browser, en dit vanaf elk apparaat, overal. Awingu is niet alleen gemakkelijk in gebruik, maar voegt ook ‘Zero Trust’ niveau beveiliging toe out-of-the-box.

Over Inetum-Realdolmen

Inetum-Realdolmen, onderdeel van de internationale Inetum Group, begeleidt met ongeveer 1.950 gespecialiseerde professionals in België, en 27.000 collega’s wereldwijd, meer dan 800 klanten door dit post-digitale transformatietijdperk. Onze ambitie is om de vertrouwde technologie-expert en voorkeursbusinesspartner bij uitstek te zijn die organisaties helpt om het beste te halen uit hun Positive Digital Flow. Wij begeleiden onze klanten wereldwijd en lokaal, met digitale technologie en innovatie als kern van onze toegevoegde waarde.

Over Awingu

Awingu is een unified workspace-oplossing die gebruikers volledige toegang geeft tot de IT-omgeving van hun bedrijf, bijvoorbeeld tot bedrijfsapplicaties, bestanden en gegevens. Door gebruik te maken van de meest recente web-technologie kan Awingu die IT-diensten op een nieuwe manier aanbieden aan de gebruikers: zij kunnen op elk moment werken met eender welk toestel (laptop, tablet, Windows, Mac,…) dat over een HTML5-browser beschikt, of ze zich nu op kantoor, onderweg of thuis bevinden, en kunnen probleemloos samenwerken. IT-administrators moeten geen software of bedrijfsapplicaties op hun toestel installeren, toch wordt alles centraal beheerd en blijven alle bedrijfsgegevens steeds binnen de beveiligde bedrijfsomgeving. Awingu heeft haar kantoren in Gent (HQ) en New York. Meer op www.awingu.com.

Media contact: Arnaud Marlière (arnaud@awingu.com)

Table of contents
Want to learn more about Awingu?
This website uses cookies. Read our transparent cookie policy!