parallels-awingu

Corel (now Alludo) Acquires Awingu to Accelerate Its Secure Remote Workspace Offering. Read more

Secure remote access to lab computers at ProQR Therapeutics

Nederlandstalige versie: zie onder

ProQR Therapeutics is a Dutch biotechnology company dedicated to developing RNA therapies for rare genetic diseases. Their headquarters are located in Leiden (NL), but their 160 employees are spread between the Netherlands, the United States and the rest of Europe. ProQR’s workspaces consist mainly of laboratories in which you find a lot of test equipment connected to very powerful computers. In order to give their employees safe and remote access to these versatile machines, ProQR chose Awingu.

Remote access to lab computers

A large part of ProQR’s employees are lab technicians. They use highly specialised hardware and software to conduct research and tests for medicines: very demanding research software installed on powerful desktop computers. Most of these computers only host one specific program, and each of these machines is therefore different from the others. In addition, the researchers process their results on their own laptop.
“Initially, we were looking for a solution to give people remote access to those computers. We were looking for something that could be set up quickly and easily, and that met our requirements,” says Serena de Pater (System Administrator, ProQR).

Security and user-friendliness

When looking for a solution, ProQR had two goals in mind. First of all, they needed something that guaranteed their data security. On the other hand, they were looking for something that prioritised user-friendliness for their employees.

When they expressed their needs to their Running IT, they immediately knew what to do: Awingu’s digital workplace tackled both of those challenges head-on. “Awingu meets our needs perfectly: on the one hand, it gives you secure access to your IT assets (by means of a login with built-in MFA, automatic SSL encryption, extensive monitoring for us), and on the other hand, it is easy to use. Running IT has guided us very well in every step of the process”.

Awingu: simplicity for users and admins

Since the corona crisis, many people have been working from home. With Awingu’s digital workplace, that’s no problem, and research data can be collected and processed as if you were in the office. One of the feedback points that Serena regularly receives from Awingu users is that it is very convenient to be able to control or consult several machines from a single (often BYOD) device.

Find out more about Awingu!

About the author
karel
Karel Van Ooteghem

Marketing Manager


Veilige remote access tot labcomputers bij ProQR Therapeutics

ProQR Therapeutics is een Nederlands biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen van RNA-therapieën voor zeldzame genetische ziekten. In Leiden vind je hun hoofdkwartier, maar hun 160 werknemers zitten verspreid tussen Nederland, de Verenigde Staten en de rest van Europa. De werkruimten van ProQR bestaan hoofdzakelijk uit laboratoria waarin je voornamelijk veel testapparatuur vindt dat verbonden is aan erg krachtige computers. Om hun werknemers op een veilige manier toegang op afstand te geven tot die veelzijdige machines, koos ProQR voor Awingu.

Labcomputers op afstand raadplegen

Een groot deel van ProQRs werknemers is laborant. Om de onderzoeken en tests voor medicijnen goed te laten verlopen, maken zij gebruik van uiterst gespecialiseerde hard- en software: erg veeleisende onderzoeksprogramma’s die geïnstalleerd staan op sterke desktopcomputers. De meeste van die computers dienen slechts één specifieke software aan: elk van die machines is bijgevolg verschillend. Daarnaast verwerken de onderzoekers hun resultaten op hun eigen laptop.

“Initieel zochten we een oplossing om mensen op afstand toegang te geven tot die computers. We zochten iets dat vlug en eenvoudig opgezet kon worden, en aan onze vereisten voldeed”, zegt Serena de Pater (System Administrator, ProQR).

Security en gebruiksvriendelijkheid

Bij het zoeken naar een oplossing had ProQR twee voorname pijlers in gedachten. Allereerst hadden ze iets nodig dat hun dataveiligheid garandeert. Anderzijds zochten ze iets dat gebruiksvriendelijkheid prioritiseerde voor hun werknemers.

Toen ze hun noden te kennen gaven aan Running IT wisten die meteen raad: Awingu’s digitale werkplek. “Awingu beantwoordt prima aan onze behoeften: enerzijds geef je op een veilige manier toegang tot je IT assets (door middel van een login met ingebouwde MFA, automatische SSL encryptie, uitgebreide monitoring voor ons), en anderzijds is het simpel te gebruiken. Running IT heeft ons in deze prima begeleid, in elke stap van het proces.”

Awingu: eenvoud voor gebruikers én admins

Sinds de coronacrisis werken veel mensen vanuit huis. Met Awingu’s digitale werkplek is dat geen probleem, en kunnen onderzoeksdata worden vergaard én verwerkt alsof je op kantoor bent. Eén van de feedbackpunten die Serena regelmatig te horen krijg van de Awingugebruikers, is dat het erg handig is om vanop één toestel meerdere machines te kunnen besturen of raadplegen.

Meer weten? Start nu je gratis demo of contacteer ons!

Table of contents
Want to learn more about Awingu?
This website uses cookies. Read our transparent cookie policy!